Policy mot sexuella trakasserier i filmbranschen

Under de senaste veckorna har många yrkesgrupper vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp, även inom filmbranschen.

– En långsiktig förändring måste till för att arbetsmiljön ska blir trygg och fri från alla former av trakasserier, och att utsatta personer vågar anmäla detta, säger Eleonor Fahlén, Teaterförbundets regionala skyddsombud för filmområdet.

Som ett led i detta arbete har Teaterförbundet för scen och film och Medieföretagen tagit fram ett förslag till en policy mot sexuella trakasserier som har skickats till de arbetsgivare som är medlemmar i Medieföretagen, och till de bolag som har så kallade hängavtal med Teaterförbundet.

Den enkät som skickas till våra medlemmar som arbetar inom film- och tv-området kommer att göras i samråd med Film- och Tvproducenterna.