Positiv dom i Högsta domstolen

I förra veckan meddelades dom i Högsta domstolen om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning (PKE).

Domen är ett mycket viktigt framsteg för regissörer, skådespelare, dramatiker, författare, musiker och andra kulturskapare, som nu kan få betalt för den privatkopiering som skett av deras verk på multifunktionella produkter såsom mobiltelefoner.

Kulturskaparna har fått vänta på sina ersättningar i flera år eftersom stora elektronikföretag vägrat betala, drivit politiska kampanjer och rättsprocesser mot dem. Domen innebär att kulturskaparnas organisation Copyswede nu kan gå vidare och förhandla om ersättningarnas storlek med elektronikbranschen för att komma fram till en rimlig nivå på ersättningarna till kulturskapare.

Läs mer på Copyswedes hemsida.