Pressmeddelande: Sveriges filmregissörer stöder #tystnadtagning

Sveriges filmregissörer stöder i ett upprop de kvinnliga skådespelare som har vittnat om övergrepp och sexuella trakasserier inom scen-, film-, och tv-branschen.

I uppropet skriver de bland annat:
”Ytterst handlar det om en samhällelig struktur, en patriarkal struktur, där den medeltida och unkna föreställningen om det manliga geniet fortfarande odlas. Det gäller skådespelare så väl som regissörer. Och genikulten visar tydligt hur den legitimerar våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Men det handlar också om ett grymt ekonomiskt system där kvinnans kropp, sedan filmens födelse, har exploaterats av filmproducenter och regissörer för att jaga stora biljettintäkter.”

– Detta är i grunden ett arbetsgivaransvar. Vi kräver därför ett nationellt aktionsprogram, som arbetas fram i samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna från vårt område, säger Christina Olofson, ordförande i Sveriges Filmregissörer.

– De gärningar som de kvinnliga skådespelarna vittnar om i sitt upprop är i flera fall rent kriminella handlingar som måste polisanmälas och grundligt utredas, säger Elisabet Gustafsson, ordförande i Sveriges Filmregissörer.

Christina Olofson, ordförande
0706 30 72 78
christina@cofilm.se

Elisabet Gustafsson, ordförande
0702 57 80 50
elisabet@egfilm.se

Bilaga till pressmeddelandet: Stödupprop till #tystnadtagning