Prix Italia till Äkta människor

I slutet av september vann ”Äkta människor” Prix Italia för bästa tv-serie, i konkurrens med elva andra bidrag. Här kan du läsa en kort intervju med seriens regissör, Harald Hamrell.

Vad betyder priset för svenskproducerad film och tv, alltså branschen i stort?

Prix Italia är ett av de äldsta TV-priserna i världen och därför prestigefullt, det betyder naturligtvis mycket för oss som ligger bakom serien, men också för framtida svensk TV och Film eftersom det ytterligare bättrar på ryktet för det vi gör och därigenom ökar intresset för samproduktioner och inköp. Svensk TV har just nu lite av en framgångsvåg, där Äkta Människor och Bron är två av projekten som sätter Sverige på kartan.

Påverkar detta dina möjligheter att jobba utomlands?

Ja, det tror jag att det gör. Redan nu har jag fått propåer från utländska produktioner. Äkta människor har sålts till runt 50 länder och blev en väldigt stor framgång när den sändes i Frankrike under våren och detta gör att ens namn kommer på tapeten när nya projekt ska tillsätta regissörer. Det är klart att det skulle vara kul att pröva på, är det ett bra sammanhang skulle jag inte tveka.

Kommer TV att helt och hållet slå ut biofilmen som medium? Har det redan hänt? Vad ser du på sikt?

Långfilm för bio har det tufft just nu, dels på grund av en vikande dvd-utgivning, dels för att många filmer inte längre får så stor publik på bio. Dessa två marknader är ett viktigt fundament för finansieringen av biofilm. I hemmet har nu kvalitén på tv-bilden och ljudet blivit så bra att många prioriterar den framför bio, samtidigt som de längre berättelserna också har hittat en egen form som många finner stimulerande att se. HBO:s välgjorda produktioner har delvis varit med om att höja TV:s status för de längre serierna. Dock tror jag inte att bion kommer att dö ut helt. Men eftersom biogåendet för publiken är relativt dyrt så kommer produktionerna som görs för bio att bli färre och dyrare, allt för att locka med något extra.

Piratkopiering av film är också ett hot om det får fäste. TV kommer dock att klara sig undan detta problem eftersom de sänder sina program vid ett tillfälle till alla, detsamma gäller för streamingtjänsterna.

SFR Sveriges Filmregissörer

Foto: Johan Paulun