Produktionsincitament skapar nya möjligheter för filmproduktion i Sverige

När kulturbudgeten för 2022 presenterades meddelade kulturminister Amanda Lind att ett produktionsincitament för filminspelningar införs med ett belopp om 100 miljoner kronor.

– Det är oerhört positivt att ett produktionsincitament äntligen införs även i Sverige. Det är något Scen & Film tillsammans med filmbranschen har kämpat för under lång tid. Det kommer skapa arbetstillfällen i filmbranschen som nu får förutsättningar att producera i Sverige, samtidigt som det kommer stimulera andra branscher. Inte minst hotell, restaurang och svensk turistnäring, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film, som organiserar Sveriges filmarbetare och filmskapare.

Den totala kulturbudgeten ligger på drygt 10 miljarder. Regeringen tillför 1,3 miljarder extra för att återstarta kulturen efter pandemin. I satsningen ingår stöd till infrastruktur inom ram för kultursamverkansmodellen, stöd till det fria kulturlivet och stöd till filmen och stöd till enskilda konstnärer.

– Det är viktigt att medel satsas på det fria kulturlivet som drabbats hårt under pandemin, men det måste till en större satsning. Den fria scenkonsten bidrar stort till att hela Sverige får ta del av scenkonst live, något många har längtat efter, säger Simon Norrthon.

– De djupgående skador på kulturlivet som orsakats av pandemin drabbade i många delar en redan skör infrastruktur. Regeringens utökade stöd är därför välkomna, men vi utesluter inte att det kan behövas ytterligare stöd, säger Simon Norrthon.