Produktionsincitamentet för film- och tv-produktioner behöver höjas

I dagarna har stödet för produktion av audiovisuella verk, produktionsincitamentet, börjat betalas ut. Stödet innefattar spelfilmer, dokumentärfilmer, dramaserier eller dokumentärserier som helt eller delvis spelas in i Sverige. Produktionsincitamentet omfattar totalt 100 miljoner kronor per år. Scen & Film menar att incitamentet behöver höjas med minst 300 miljoner kronor.

Det finns fler länder som har produktionsincitament, och stödet ser olika ut från land till land. I Sverige innebär incitamentet en så kallad produktionsrabatt. Rabatten ligger på 25% av produktionskostnaderna. Alltså kan företag som har produktion av film eller tv som huvudsaklig verksamhet ansöka om produktionsincitamentet för en del av produktionens kostnader och få sina utlägg återbetalda. Syftet med stödet är att öka antalet film- och tv-produktioner som helt eller delvis produceras i Sverige. Incitamentet är ett näringsstöd som beräknas finansiera sig själv genom ökade intäkter från kringliggande näringar och skatteintäkter.

– Produktionsbolagen behöver inte stöd och bidrag för att producera film, men om de ska producera sina filmer i Sverige så behövs det incitament för det. Det här är inte produktionsstöd utan det här är pengar man får tillbaka för att placera produktionen i Sverige, säger Scen & Films ordförande Simon Norrthon.

– Idag är dramaproduktionen internationell och länder konkurrerar med varandra genom olika produktionsincitament, arbetsvillkor, löneläge och liknande. Det produceras mycket drama i Baltikum och Ungern för att exploatera deras dåliga arbetsvillkor och lägre löner. Det här är ett sätt för Sverige att behålla jobben i landet och samtidigt få ta del av de intäkter det genererar. Ska det vara lika villkor kan man tycka att ingen ska ha produktionsincitament men eftersom andra länder har det så måste också Sverige ha det, fortsätter Simon Norrthon.

Ansökningarna om produktionsrabatt behandlades av Tillväxtverket efter först-till-kvarn-principen, något som ifrågasatts av bland annat Lars Mejern Larsson (S). Det var 37 sökanden till produktionsincitamentet innan ansökningen stängdes och sökbeloppet landade på cirka 300 miljoner kronor. Möjligheten att ansöka om produktionsincitamentet stängdes redan en dag efter att ansökningarna öppnats.