Public service viktigt för demokratin

Teaterförbundet tycker att det är positivt att public serviceutredningen lyfter betydelsen av starka och självständiga public serviceföretag, som står fria från ekonomiska och politiska intressen. Men samtidigt innehåller den förslag som skulle begränsa självständigheten och öka kontrollen över verksamheten.

Det menar Teaterförbundet i sitt remissvar om utredningen, där förbundet också tar upp ett antal punkter som är viktiga för förbundets medlemmar.

Public serviceföretagen måste få ett tydligt kulturuppdrag
SVT bör få ett uppdrag att öka antalet dramaproduktioner och att i detta ingår även produktioner i egen regi. Radioteatern, som är en unik konstform, måste få fortsatta utvecklingsmöjligheter.

Sveriges televisions filmuppdrag bör stärkas
SVT bör ges en strategisk roll för att utveckla och stärka svensk kvalitetsfilm med ett särskilt ansvar för dokumentärfilm och film för barn och unga. Det bör på sikt ske inom ramen för en helstatlig filmpolitik.

Kollektivavtalen måste gälla i alla led
SVT, SR och URs egna produktioner är reglerade i kollektivavtal. Men en växande andel av produktionerna läggs ut på externa bolag. Därför måste programföretagen även ta ansvar för att samma arbetsvillkor gäller i alla led.

Programföretagen måste få tillräckliga resurser
Utredningens förslag om att programföretagens budget ska räknas upp med 2 % per år innebär att man i praktiken även fortsättningsvis lägger ett konstant sparbeting på public servicebolagen. Detta eftersom den allmänna pris- och löneutvecklingen i regel ligger över 2 %.

Här kan du läsa Teaterförbundets remissvar i sin helhet.