Rapport: Evenemangsnäringen i fritt fall

Ett tiotal representanter för evenemangsnäringen, däribland Teaterförbundet för scen och film, har sammanställt en rapport som visar hur många personer och företag som ingår i det ekosystem som branschen utgör, och som har drabbats hårt av den pågående pandemin.

Varje år genomförs 10 000-tals evenemang landet runt. Företagen och yrkesgrupperna inom evenemangsnäringen arbetar med ett brett spektrum av arrangemang, som musik- och teaterproduktioner, idrottsevenemang, stadsfester, företagsevents, folkparker, mässor, konferenser och nöjesfält.

Evenemangsnäringen, som inkluderar kultur, nöje och idrott, var fram till 11 mars 2020 en blomstrande sektor, med god tillväxt, hälsosam omsättning och positiv utveckling. Undersökningar visar att evenemang skapar många arbetstillfällen, inklusive många ingångsarbeten, både inom och utanför sektorn, och genererar intäkter till hotell- och
restaurangnäringarna, resebranschen och butiker.

Här kan du ta del av rapporten.