Rapport från möte med kulturministern

Automatstödet och dess konsekvenser beskrev vi och fick veta att det inte var staten som ville införa det. De poängterade starkt, att det skall utvärderas för att se följder det får för de konsulentstödda filmerna och kvalitetsfilmen.

Vi tog upp frågan om hur finansministern deltar i filmkulturpolitiken och fick veta att det är först efter att alla allianspartierna har mötts och gått igenom frågorna som Anders Borg deltar, det vill säga väldigt sent i processen.

När det gäller handelsavtalet mellan EU och USA konstaterade vi att den här gången lyckades fransmännen se till att filmen undantogs. Skulle filmen betraktas som vilken handelsvara som helst är risken oerhört stor att allt filmstöd försvinner helt och hållet.

Kulturministern underströk att man nu har satsat på digitalisering av biograferna och Svenska Filminstitutet har erhållit stora pengar för att ge stöd till landets biografer.

När vi talade om jämställdhet, ett av målen i filmavtalet, och beskrev hur långsamt det går med en förändring menade kulturministern att hon inte är för kvotering men när det gäller filmen ser hon behov av det. Det blir inte mer pengar och då måste ”männen maka på sig”.

Vi tog upp frågan om hur Sveriges Television agerar när det gäller sitt arkiv och exemplifierade med att SVT när det gäller filmer de själva producerar vill ha exklusivitet på arkivmaterialet, nu aktuellt filmen om Astrid Lindgren. Dessutom är minutpriserna orimligt höga när filmskapare och oberoende producenter vill köpa loss arkivmaterial. Detta upprörde dem eftersom de har givit 100 miljoner till arkivet för ”öppna arkivet”. Det skall tillsättas en särskild utredare och vi blev lovade information om vem det blir.

När det gäller filmavtalet och kommande diskussioner underströk kulturministern att det är många parter att lyssna på!
Vi underströk starkt betydelsen av en dialog med oss filmregissörer och övriga upphovspersoner inför kommande samtal om hur filmstödet skall se ut, och likaså Filminstitutets roll. Såsom filmavtalet ser ut idag gagnar det inte målen om jämställdhet, mångfald eller att få fram filmer som med självklarhet deltar i A-filmfestivalerna.

Repliken, när det gäller vårt deltagande i kommande samtal om filmpolitiken; ”Jag hör vad ni säger”, från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, tar vi fasta på.

Ett möte så bra det kunde bli.