Rätt med en helstatlig filmpolitik – men tänk nytt också om scenkonsten

Teaterförbundet för scen och film välkomnar att regeringen nu går vidare med att skrota det nuvarande filmavtalet och vill införa en helstatlig filmpolitik. Finansieringen av denna bygger på en höjd biografmoms. Det särskilda anslaget till småbiograferna dämpar kritiken mot momshöjningen, men en höjd biografmoms är inte den bästa lösningen.

– En statlig filmpolitik måste även innebära ett rejält ekonomiskt tillskott. Teaterförbundet har tillsammans med Sveriges Filmregissörer lagt fram en alternativ finansieringsmodell, säger Teaterförbundets ordförande, Anna Carlson.

Denna modell bygger på att den nuvarande biografavgiften ersätts med en teknikneutral lagstadgad avgift som alla som tjänar pengar på film bidrar till att finansiera.

På scenkonstens område går regeringen tyvärr vidare i den gamla regeringens fotspår. Kulturbudgeten innebär att anslagen till den fria scenkonsten återigen står stilla, vilket i praktiken innebär en nedskärning.

För scenkonstinstitutionerna föreslås en begränsad uppräkning av de statliga anslagen, som inte motsvarar den faktiska kostnadsutvecklingen. För stads- och länsteatrar innebär det att ansvaret för att upprätthålla nuvarande verksamhet övervältras på de regionala och lokala huvudmännen.

– Också på scenkonstens område måste regeringen våga tänka nytt och ge scenkonsten det ekonomiska utrymme den behöver och förtjänar, kommenterar Anna Carlson.