Rättelse om felaktig rubrik i tidningen Scen & Film

I senaste numret av Teaterförbundets tidning Scen & Film finns en artikel som handlar om de pågående förhandlingarna med Teatercentrum. Till artikeln har en felaktig rubrik satts vilket Teaterförbundet djupt beklagar.

I rubriken står att ”Teatercentrum vill sänka lönerna” vilket inte överensstämmer med Teatercentrums hållning.

-Teaterförbundet ser fram emot fortsatta förhandlingar med Teatercentrum, och hoppas på ett konstruktivt samarbete för att nå ett nytt avtal för de fria professionella teatrarna, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.