Rättighetshavare får 14 miljoner kronor

I veckan delade Teaterförbundets Rättighetsbolag ut drygt 14 miljoner kronor till 1809 rättighetshavare på Teaterförbundets verksamhetsområde, för medverkan i film- och tv-produktioner avseende kabelersättning och privatkopieringsersättning.

Inkasseringen har skett via Copyswede i enlighet med den svenska lagstiftningen och avser sändningsår 2010.

Som skådespelare, dansare, sångare, regissörer, A-fotografer, scenografer eller kostymtecknare är du i regel också ansluten  till Teaterförbundets Rättighetsbolag. Teaterförbundet och Teaterförbundets Rättighetsbolag bevakar att du får den ersättning du har rätt till.

Har du frågor angående din ersättning kontakta Siv Hylén 08-441 13 12 och Lotta Lundkvist 08-441 13 1.