Regeringen avvecklar den statliga regleringen av scenkonstpensionerna

Regeringen har nu fattat beslut om att inleda avvecklingen av den statliga förordning, Pisa-förordningen, som reglerar pensionerna för bland annat dansare, sångare och skådespelare från den 1 januari 2015.

– Det är förvånande att den röd-gröna regeringen har fattat beslutet utan någon dialog med de berörda fackliga organisationerna, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

Beslutet bygger på det förslag som finns i regeringens budgetproposition. Det innebär att man vill använda stora delar av de pengar som idag avsätts för pensioner för andra ändamål. Av de 300 miljoner kronor per år som institutionerna idag gör i pensionsavsättningar vill regeringen omfördela 120 miljoner kronor, det vill säga 40 procent, för andra satsningar inom scenkonstområdet.

– De stora förlorarna blir dansare och sångare vid Kungliga Operan, Göteborgsoperan och andra scenkonstinstitutioner, vars rätt till en lägre pensionsålder än den gängse arbetsmarknaden tas bort, säger Jaan Kolk.

Teaterförbundet har länge arbetat för att modernisera pensionsreglerna. Förhandlingar pågår med arbetsgivarmotparten Svensk Scenkonst både om ett nytt pensionsavtal och om ett omställningsavtal för de yrkesgrupper som inte längre har möjlighet att gå i tidigare pension.

– Det är svårt att se att det skulle vara möjligt att få fram ett avtal till årsskiftet med de förutsättningar som hittills har givits från regeringen och arbetsgivarmotparten, menar Jaan Kolk.