”Regeringen luggar en redan skallig”

I dag presenterades nästa års kulturbudget, med nedskärningar på i princip alla områden för scenkonsten och filmen.

– Det är en stor besvikelse att kulturministern inte presenterar några reformer. Ett starkt kulturliv är den yttersta garanten för ett öppet och demokratiskt samhälle. Kulturen är det som håller oss samman, speglar, förklarar och provocerar det samhälle vi har och lever i. Det är extra viktigt i tider av oro och konflikt, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film.

– Det är oroande att regeringen försvårar återväxten av konstnärer och medborgarnas deltagande i kulturlivet, genom nedmonteringen av kulturskolan och folkbildningen.

– Inte heller filmen har fått den satsning som verkligen skulle behövas, både vad gäller produktion och spridning i hela landet. Det behövs en ordentlig satsning på den svenska filmkonsten för att den ska kunna verka självständigt. Den kan inte vara beroende av streamingbolagens satsningar, säger Simon Norrthon.

– Scenernas och produktionsbolagens fasta kostnader, så som hyror, har ökat avsevärt under de senaste åren. Med den här budgeten kommer det att bli ännu mindre pengar till konstnärlig verksamhet. Det blir återigen de frilansade kulturarbetarna som drabbas hårdast, och därmed hela kulturlivets ekosystem. Regeringen luggar en redan skallig, säger Simon Norrthon.

– Budgeten är inte i takt med tiden. Den senaste tidens kulturpolitiska diskussion har tydligt pekat på behovet av en uppdaterad kulturpolitik som säkrar medborgarnas tillgång till ett vitalt kulturliv i hela landet, säger Simon Norrthon.