Regeringen vill digitalisera scenkonsten

Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga digitaliseringen av scenkonsten. Kartläggningen ska redovisas till den 31 maj.

Teaterförbundet välkomnar regeringens initiativ. Förbundet har aktivt arbetat med att skapa de kollektivavtalsmässiga förutsättningarna för att sprida scenkonst på nätet.

Redan för två år sedan träffades ett försöksavtal med Svensk Scenkonst som ska utvärderas under våren 2013. Före årsskiftet träffade förbundet också ett avtal med företaget Frekevens för Digitalteatern.se.

Digitalteatern är ett utvecklingsprojekt där man ska kunna se TV-teater och annan inspelad scenkonst över internet.

Hittills är omfattningen av scenkonsten på nätet begränsad. Det finns flera orsaker till detta menar Anna Carlson, Teaterförbundet ordförande:

– Grundläggande är givetvis de ekonomiska förutsättningarna. Ett utvidgat uppdrag måste åtföljas av friska pengar. Digitaliseringen innebär att man kan nå en större publik men kräver investeringar i ny teknik och medför ökade produktionskostnader.

– Kvaliten måste säkras. Det är olika konstformer som ska gå samman. För ett bra resultat måste alla berörda yrkesgrupper ges möjligheter att delta i besluten kring hur de digitaliserade produktionerna planeras och genomförs, säger Anna Carlson.