Regeringens besked löser inte pensionsfrågan för scenkonstens institutioner

De besked som regeringen lämnade om pensionsvillkoren för scenkonstområdet under måndagen kan inte utgöra en grund för att lösa pensionsfrågan vid scenkonstinstitutionerna. Det säger Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) i en gemensam kommentar.

Regeringens långvariga misskötsel av pensionsfrågan gör att det vore oansvarigt att påbörja avvecklingen av den så kallade PISA-förordningen från den 1 januari 2015. Det krävs ett omtag där frågan bereds i ett förtroendefullt samarbete mellan regeringen och branschen.

Teaterförbundet och Symf välkomnar regeringens besked om att redan intjänade pensionsrättigheter ska respekteras, men det finns många oklarheter kring hur detta i praktiken ska ske. Samtidigt vill regeringen använda stora delar av de av de pensionsavgifter som arbetsgivarna idag betalar för sina anställda för andra ändamål inom scenkonstområdet.

– Pensioner är uppskjuten lön och ändrade pensionsregler får inte medföra att staten eller arbetsgivarna använder de pensionsavsättningar som nu görs för andra ändamål. Pengarna ska också efter övergången till en ordning som är helt reglerad i kollektivavtal, användas för pensioner, löner och andra insatser som är kopplade till de yrkesgrupper för vilka de nuvarande premierna betalas, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

De ramar som regeringen lämnat för omställning för de yrkesgrupper som idag har lägre pensionsåldrar räcker inte långt.

– För framtiden måste vi tyvärr konstatera att de uppgifter som muntligt presenterades inte ger parterna det utrymme som krävs för att i ett kommande kollektivavtal kunna hantera behoven av karriärväxling. Konsekvensen blir att konstnärlig personal tvingas hålla sig kvar i anställning, vilket naturligtvis påverkar kvaliteten på det som framförs på våra scener, säger Bo Olsson, ordförande i Sveriges yrkesmusikerförbund.

I regeringens besked finns inte heller någon lösning för de sångare och dansare som redan gått i pension från scenkonstinstitutionerna under de senaste 20 åren, och som riskerar att bli fattigpensionärer när de fyller 65 år.

– Redan när riksdagen för snart tjugo år sedan fattade beslut om ATP uppvaktade Teateförbundet och Symf ansvariga politiker. Vi pekade på att tjänstepensionerna för dansare och sångare måste anpassas för att enskilda individer inte skulle drabbas. Ingenting har hänt, säger Teaterförbundets vice ordförande Gunnar Lundberg.