Regeringens besked om scenkonstpensionerna en stor besvikelse

Före valet var de röd-gröna partierna mycket kritiska mot den tidigare regeringens hantering av scenkonstpensionerna. Symf och Teaterförbundet anser därför att det är mycket förvånande att den nya regeringen väljer att gå vidare med alliansregeringens förslag. De stora förlorarna är de dansare, musiker, sångare och skådespelare vars nuvarande pensionsavsättningar till stor del ska användas för andra satsningar inom scenkonsten.

Hela 60 miljoner kronor av sammantaget 300 miljoner kronor kommer redan under 2015 att gå till andra ändamål än pensioner. Regeringen underminerar därigenom drastiskt förutsättningarna för att skapa ett nytt och hållbart karriär- och yrkesväxlingssystem.

– Det är hög tid att modernisera pensionsreglerna för scenkonstens institutioner. Men detta måste ske i en dialog med fack och arbetsgivare. En dialog som den nya regeringen inte ens har inlett. Att påbörja en avveckling av den nuvarande statliga pensionsordningen redan från den 1 januari 2015 är därför inte görligt, kommenterar Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

– Om inte branschen ges ekonomiska förutsättningar för att bygga ett nytt system kommer konsekvenserna bli katastrofala för scenkonsten. Den höga konstnärliga kvaliteten kommer att hotas och anställningstryggheten kommer redan på kort sikt att undermineras när pengar saknas för omställning, säger Symfs förbundsordförande Bo Olsson.

Beskedet går också stick i stäv mot det som socialdemokraternas kulturpolitiske talesperson Gunilla C Carlsson lämnade efter valet i Teaterförbundets tidning Scen & Film där hon gör bedömningen att det är för tidigt att avveckla den gamla pensionsordningen från den första januari. Där säger hon även att de pengar som den förra regeringen ville lägga på kvalitetssatsningar är intjänade pensionspengar och att det är viktigt att lyssna in parterna.