Regionalkulturpolitiska arbetsgruppen

Är du intresserad av att bevaka kulturpolitiken i din region? Vill du sätta dig in i kulturplaner och fundera över samverkansmodellens för och nackdelar? Då tycker vi att du ska sitta som representant i förbundets regionalkulturpolitiska arbetsgrupp!

Scen & Film har en regionalkulturpolitisk arbetsgrupp som sedan 2019 bevakar regionernas kulturplaner för förbundets räkning. Via KLYS lämnar sedan arbetsgruppen återkoppling till berörd region. Genom gruppens arbete får förbundet en bred kunskap om den regionala kulturpolitiken och har möjlighet att agera regionalt. Gruppen arbetar nära KLYS och får även mycket information om vad som händer runt om i Sverige ur ett kulturpolitiskt perspektiv. I uppdraget finns även möjlighet till utbildning, nätverk och att gå på möten och konferenser.

Arbetsgruppen leds av Therése Hörnqvist, ledamot i Förbundsstyrelsen. I gruppen sitter representanter från syd, norr, väst och öst med ansvar för både scen och film/TV.

Nu söker vi en representant för norra delen av Sverige och två representanter i öst. Du som söker arbetar med scenkonst eller film/TV. Skicka med en kort CV och ett personligt brev om varför du vill sitta med i gruppen.

Senast den 26 september vill vi ha din anmälan. Mejla din ansökan till sara.andersson@scenochfilm.se