Regionråden får nya namn

Vid Riksstämman togs beslut efter en motion från Regionråd Väst att Teaterförbundets regionråd ska byta namn. Detta för att förtydliga vad regionråden är gentemot omvärlden.

Regionråden heter i fortsättningen Teaterförbundet region Norr, Teaterförbundet region Väst, Teaterförbundet region Stockholm och Teaterförbundet region Syd. Regionrådens uppdrag är även i fortsättningen att bevaka, följa upp och agera i frågor rörande den regionala scen- och filmpolitiken, arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling.

Utöver dessa områden har regionråden i uppdrag att i samspel med förbundet centralt bevaka och agera i frågor som är av regional betydelse. Samtidigt beslöt Riksstämman att inte gå vidare med bildandet av fler regionråd. Istället kan man jobba med regionala kontaktpersoner i dessa övriga mindre regioner/län.

Är du intresserad av det som händer i din region i frågor som rör scen- och filmpolitik och vill engagera dig – hör av dig tillsara.andersson@teaterforbundet.se. Även om du inte bor i en region där det idag finns regionråd är det bra att du hör av dig. Vi kommer att söka regionala kontaktpersoner över hela Sverige framöver – hör av dig om du vill veta mer!