Regissören i svenska tv-serier

Lördagen den 8 mars träffades SFR igen och denna gång med inriktning på tv-regi.

Först ut var Henrik Georgsson, konceptuerande regIssör och Hans Rosenfeldt, manusförfattare och upphovsperson till tv-serien BRON. Därefter Lars Lundström upphovsperson och huvudförfattare till ÄKTA MÄNNISKOR och Harald Hamrell konceptuerande regissör och även Kristina Humle block regissör. Jörgen Bergmark var vår utmärkta moderator.

Vi fick en inblick i Brons tillkomst rent manusmässigt, via Hans. Det som naturligtvis intresserar oss allra mest var Henrik Georgssons berättande kring regi arbetet både som block och konceptuerande regissör. Han berättade ärligt om det ganska omfattande maskineriet och hur han som en del av detta har fått lära sej ödmjukhet och inlyssnande för att det stora maskineriet ska snurra. Att det inte alltid är lätt för en regissör att ta över ett pågående arbete framgick klart både hos honom och Kristina Humle som har varit block regissör på Äkta människor.

Som konceptuerande har man naturligtvis stort ansvar och sätter stilen, men också möjlighet till ett gediget grundarbete som medför en stor trygghet i själva regin och personinstruktionen. Det inger naturligtvis en stor respekt från skådespelarna och teamet. Som block regissör har man oftast mindre förberedelsetid och alla både team och skådespelare är oftast upptagna av sin inspelning och tid för möten blir därmed begränsade. Men man måste hitta tid och kunna ta för sej .

När det gäller Bron var det intressant att höra att det som mer och mer blev kärnan i berättelsen är just det personliga. Det fanns ingen block regissör på plats som kunde berätta om arbetet, men jag förstod att det inte alltid varit det enklaste att hoppa in som nästa regissör.

I Äkta människor bestod naturligtvis svårigheter att kunna hantera alla Hubotar som har olika grader Hubot. Tycke ändå att det fanns en generös och öppen attityd i överlämnandet från Harald till Kristina som jag tror är nödvändig för att det ska uppstå en respekt för nästa regissör.

Seminariet avslutades med att Filip Hammarström , producent berättade om tillkomsten av JORDSKOTT en kommande tv-serie som spelas in i Sala maj-oktober. Hur dessa ”underdogs” på Palladium film bekostat och skapat en sälj rulle på dryga 8 minuter där det framstod med all tydlighet hur resultat kommer att bli. Med enorm drivkraft har dom tagit sig från ingenting till att få producera denna längre serie. Dock har dom en paraply producent som övervakar arbetet och största delen av teamet är erfarna filmarbetare.

Jag ifrågasatte dock var kvinnorna befann sig i A positionerna, då varken producenter eller regissörer befattades av kvinnor. Filip beklagade det, och hade frågat om kvinnliga regissörer men inte fått napp varken via SVT eller de fem kvinnliga som va rekommenderade av SVT.
Nog finns det fler…

Lena Koppel