Rekrytera och organisera medlemmar!

Rekrytering och organisering är två viktiga komponenter i det fackliga arbetet. Förra helgen arrangerade Teaterförbundet en workshop med Kate Elliott från BECTU / det engelska fackförbundet för tekniker/administratörer inom scen och film.

Under workshopen diskuterades hur förbundets avdelningar kan rekrytera fler kollegor, i synnerhet hur vi når ut till fler frilansare. Deltagarna fick även tips på hur avdelningar kan arbeta rent praktiskt med rekrytering.

Teaterförbundet är genom de globala fackliga organisationerna UNIMEI och FIA med i ett europeiskt projekt vars syfte är att dela erfarenheter och hitta nya möjligheter för att rekrytera fler frilansare inom scen- och filmområdet.

En del av projektet är att förbunden får möjlighet att samarbeta med coachen Kate Elliott för att utveckla rekryteringsarbetet.

Kate Elliott är frilansare med en lång erfarenhet från BECTU, det engelska facket för teknisk och administrativ personal inom scen och filmindustrin. Hon har själv arbetat med kostym på olika scener.

BECTU har 40 000 medlemmar inom den så kallade kreativa industrin i England. Kate har jobbat med rekrytering genom stora och små kampanjer inom ramen för sitt fackliga arbete i England.