Remissyttrande om Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

Teaterförbundet för scen och film har tagit del av Kulturstrategiskt program för Stockholms Stad och har kommenterat några delar av programmet då en stor del av förbundets medlemmar är verksamma i Stockholm.

Läs hela yttrandet här till höger.