Riktlinjer för film- och tv-produktion i Sverige under coronapandemin

För att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön under coronapandemin har Teaterförbundet för scen och film i samarbete med Film&Tv-Producenterna och Medieföretagen tagit fram riktlinjer för film- och tv-produktion i Sverige, på svenska och engelska.

Syftet med dessa rekommendationer är att minska risken för spridning av corona/covid-19 på arbetsplatsen och att medverkande i film- och tv-produktioner ska kunna arbeta säkert, och att därigenom möjliggöra att film- och tv-produktioner kan genomföras.
Riktlinjerna innehåller en allmän och en praktisk del.

Organisationerna som står bakom riktlinjerna ansvarar för att uppdatera dem vid behov och kontinuerligt hålla sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Riktlinjerna finns även översättas till engelska.