Så fördelas de 500 miljonerna

Besked om hur de 500 miljonerna till kulturbranschen ska fördelas har nu lämnats. Aktörer verksamma inom kulturområdet kommer nu att kunna söka pengar från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Filminstitutet.

För att kunna söka medel ska ett evenemang ha ställts in eller skjutits upp. Medel kan ej sökas för utebliven vinst. Prioriteras gör det fria kulturlivet, arrangörer och enskilda konstnärer.

Medlen fördelas av följande myndigheter:
• Statens kulturråd: 370 miljoner
• Konstnärsnämnden och Författarfonden: 80 miljoner
• Filminstitutet: 50 miljoner

Statens kulturråd kommer att fördela medel till stora och små kulturverksamheter.

Konstnärsnämnden och Författarfonden fördelar medel till enskilda konstnärer och författare, som kan ansöka om pengar genom stipendier.

Hur ansöker man om stödet?
Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet – stöd till enkilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

• Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet.
Läs mer hos Konstnärsnämnden.
Läs mer hos Sveriges författarfond.

• Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet.
Läs mer hos Svenska Filminstitutet.

• Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.
Läs mer hos Statens Kulturråd.