Så hanterar kollegor i Indien, Sydafrika och Chile pandemin

Läs mer i den nya internationella bilagan av tidningen Scen & Film.

I nr 1/2021 av tidningen Scen & Film finns en internationell bilaga där du kan läsa om hur situationen ser ut för kollegor världen över under pandemin. I tidningen kan du bland annat läsa om hur Indiens filmindustri har tvingats ställa om till mindre produktioner, om kampen för teaterarbetares villkor i Chile och hur scenkonstnärer i Sydafrika har prövat att arbeta digitalt under pandemin.

Bilagan är framtagen med medel från Sida, via den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.