Samtal utifrån rapporten ”Vilka kvinnor?”

Med anledning av Filminstitutets nya rapport: Vilka kvinnor?, som undersöker arbetsvillkoren i den svenska filmbranschen för äldre kvinnor, och kvinnor som rasifieras, bjöd Filmrummet in en expertpanel som diskuterade strategier, lösningar och verktyg för att arbeta för jämställdhet och inkludering i film- och tv-branschen, och hur man kan arbeta för att rekrytera talanger och nå en ny publik.

Mia Enayatollah, avdelningschef Kommunikation och Public Affairs på Filminstitutet, inledde med en presentation av rapporten som kan laddas ner här.

Därefter följde ett panelsamtal med Mahamud Osman, Head of Diversity & Inclusion på NENT Group, tidigare vd för Close the Gap. Seher Yilmaz, ansvarig för Sverigespegling på SVT, tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen. Simon Norrthon, förbundsordförande för Teaterförbundet för scen och film, tidigare prefekt för Stockholms konstnärliga högskola, skådespelare. Suzan Hourieh Lindberg, vd på The Social Few, tidigare Head of Diversity Management på M by Volvo Car Mobility och mångfaldsansvarig för Berghs School of Communication. Moderator var Petra Kauraisa.

Samtalet hölls i Filmhuset, Stockholm 2 december 2020, och kan ses här: