Sänkt a-kasseavgift

Från den 1 januari 2014 avskaffas den så kallade arbetslöshetsavgiften. Avgiften till Unionens a-kassa blir då 97 kr/månad.

Det innebär för flertalet av Teaterförbundets medlemmar som är anslutna till Unionens a-kassa en sänkt avgift med 43 kronor per månad.

Det finns många fördelar med att vara med både i Teaterförbundet och Unionens a-kassa med dess särskilda kultursektion.