Satsa på mask och peruk för mörkhyade

Kayo Shekoni har arbetat inom scen och film i flera decennier. Men fortfarande möter hon stor okunskap om mask och peruk för afrosvenskar. Nu krävs ett kompetenslyft.

– Jag är så van att förbereda mig själv och ta med mig egna grejer, bara för att kunna göra mitt jobb, säger Kayo Shekoni.

Många maskörer är ovana när det gäller att sminka och fixa håret på skådespelare med annan etnicitet än svensk, och Kayo upplever också att få tänker på att de måste vara förberedda till jobbstart.

– Redan den castingansvariga måste tänka på det, det behöver finnas tid och budget för produkter som fungerar på vårt hår och vår hud. Det kan behöva köpas in någon annanstans än från märket som teatern har avtal med.

Även om det egentligen inte ska vara hennes eller andra afrosvenska skådespelares uppgift att ge maskörer kunskap menar hon att det ändå är bättre om den som ska jobba på en produktion faktiskt pratar med henne i förväg. Ställer frågor om vilket smink som brukar passa bra och vad man behöver tänka på när det gäller hennes hår.

– I längre produktioner kan det gå att rätta till saker i efterhand, men ibland är det bara en dags inspelning. Och när det då inte är förberett så att jag i stället får för ljust smink eller fel frisyr för rollen – det läcker så mycket energi!

Kayo påpekar också att en sådan dålig upplevelse dessutom ger mer långsiktiga effekter.

– Det påverkar ofta självförtroendet och fokus så att man ibland gör ett sämre jobb, vilket kan leda till färre jobbmöjligheter i framtiden. Och jag har rentav tappat håret flera
gånger på grund av felbehandling.

Men hur kan situationen bli bättre?

– Man måste börja ställa krav på att det ska finnas med i utbildningarna. Inte bara någon enstaka timme, utan flera timmar och även återkommande fortbildning. Och bredda utbildningen till att handla om fler kulturer och deras historik, så man också förstår bakgrunden: Vad är flätor? Vad är cornrows? Varför har man det?

Simon Norrthon, Scen & Films förbundsordförande, tror att en del av lösningen ligger i att uppmärksamma frågan.

– I grund och botten handlar det om att alla ska ha lika möjligheter att utföra sitt arbete, något som jag tror att de flesta skriver under på. Och då måste vi öka kompetensen om våra olika behov och förutsättningar för att undvika stress eller diskriminerande särbehandling, säger han och fortsätter:

– Scen & Film kan erbjuda kompetenshöjning genom workshops och föreläsningar – i egen regi eller i samverkan. Arbetsgivarna behöver ta sitt ansvar för att maskörerna förutom kompetens även har tid och resurser att ta emot en mångfald av medverkande. Jag tror också att vi gemensamt behöver ta fram riktlinjer som ett hjälpmedel för alla parter att lättare göra rätt.

Text: Ylva Rehnberg
Foto: Kimberly Hero


Kayo Shekoni
Kayo Shekoni är skådespelerska och sångerska med lång erfarenhet från många olika sammanhang inom film, tv och teater. De senaste åren har hon bland annat spelat i pjäser på Stockholms stadsteater, Drottningholms slottsteater och Dramaten. I mars medverkade hon i ett webbinarium om ”Racial Equality and Ethnic Diversity Webinar on Hair and Makeup” som FIA (internationella skådespelarfacket) arrangerade.

 


Vill du läsa hela tidningen kan du läsa den på Mina sidor.