Scen & Film deltog i regeringens sakråd för kris- och återstartsfrågor

Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film, deltog i regeringens sakråd för kris- och återstartsfrågor i mitten av januari. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter hade bjudit in branschen för att undersöka hur olika aktörer kan bedriva verksamhet under restriktionerna, och vilka de största utmaningarna är.

– Situationen är akut för många, och marginalerna är slut, både de ekonomiska och psykiska. Jag vill åter påminna om att vår bransch har ställt upp hela vägen – utan att omfattas av samhällets trygghetssystem. Restriktionerna måste därför följas av nya krisstöd som finns kvar under en längre tid, då våra verksamheter i många fall har en lång startsträcka, säger Simon Norrthon.

I mötet deltog representanter från 27 företag och organisationer, samt socialminister Lena Hallengren och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman, som ansvarar för idrottsfrågorna.

Sakrådet ska träffas varannan vecka.