Scen & Film i Almedalen 2023

Scen & Film har deltagit i diskussioner o seminarier under Almedalsveckan i Visby, bland annat i Kultur i Almedalen på Länsteatern och i TCO-landet. Flera av dem filmades och kan ses här.

Onsdag 28 juni
9.00 – 10.30 Kompromisskampen – Framtidens politik kräver fler kompromisser
(TCO-landet, Strandgatan 19)

Simon Norrthon, ordförande Scen & Film medverkar som jurymedlem tillsammans med Bengt Westerberg och Susanne Nyström när de politiska ungdomsförbunden tävlar i kompromissandets konst.

Seminariet filmades och kan ses här.
(Arrangeras av TCO)

17.00 – 17.45 Är mänskliga fri- och rättigheter hotade i Sverige?
(Miljöpartiets mötestält, Almedalen)

Har vi sett ett paradigmskifte, eller är det vi ser nu med diskussioner om indragna bidrag till civilsamhällets organisationer och politiker som försöker stoppa viss kultur, bara mer av samma som redan förekommit – fast med andra underliggande värderingar? Varför har vissa kulturyttringar ansatts särskilt hårt, vad finns det för exempel från andra länder på liknande utveckling? Hur gör vi för att skydda de mänskliga rättigheterna och kulturens frihet?

Medverkande: Amanda Lind, ordförande riksdagens kulturutskott, Miljöpartiet de gröna; John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders och Simon Norrthon, skådespelare och ordförande, Fackförbundet Scen & Film
Ulrika Westerlund, moderator, Miljöpartiet de gröna

Torsdag 29 juni
10.10 – 10.55 Hat och hot mot scenkonsten
(Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10)
Camilla Brown, Scen & Films förbundsdirektör, deltar i ett samtal kring hat och hot

Problemet med hat och hot är inte något som enbart drabbar scenkonsten. Det är ett uttryck för en förändring i hela samhället. Hur kan vi gemensamt rusta oss mot hat och hot? Vad kan individen på arbetsplatsen göra för att vara mer förberedd inför ett eventuellt hat- eller hotkampanj?

Seminariet filmades och kan ses här.
(Arrangeras av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film)

12.30 – 13.45 Frilans eller föräldraledig – måste man välja?
(TCO-landet, Strandgatan 19)
Scen & Films ordförande Simon Norrthon modererar ett samtal om den så kallade SGI-utredning som presenterades i mitten av juni.
Antalet frilansare ökar, inte minst inom kultur och media, men i dagens system har många svårt att få en rimlig och rättvis sjuk- och föräldrapenning. SGI-utredningen presenterar i juni sina förslag till ett rättvisare system. Hur påverkar förslagen den sociala tryggheten för kulturskapare?

Seminariet filmades och kan ses här.
(Arrangeras av Scen & Film, Journalistförbundet och Klys)

Fredag 30 juni
10.45-12.00 Kulturens tunna väv – Gotland och andra lokala exempel
(Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10)
Vad stärker den kulturella väven? Vad försvagar den kulturella väven? Vad sker just nu? Under seminariet diskuteras bland annat kultursamverkansmodellens betydelse, och Myndigheten för kulturanalys senaste rapport som kartlägger och analyserar hinder för breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet.
Dessutom berörs rapporten ”Samhällsekonomisk effektutvärdering av folkhögskolan” från RIO, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, och konkreta perspektiv från Riksskådebanan och Konstfrämjandet.
(Arrangeras av Koalition för kulturdebatt, där Scen & Film ingår)