Scen & Film i Almedalen

Scen & Film har deltagit i Almedalsveckan som äger rum i Visby. Under dagarna har vi lyssnat till och deltagit i flera intressanta seminarier, träffat politiker, kulturarbetare och fackligt engagerade personer. Följande seminarier spelades in:
– Var finns framtidens scenkonsttekniker?
– I ljuset av AI – hur påverkas konstnärlig frihet, kvalitet och kulturell mångfald?
– En kreativ AI – hur ser framtidens kultur- och mediearbetsmarknad ut?


Var finns framtidens scenkonsttekniker?

Hur kan vi motverka den rådande bristen på scentekniker? Hur kan kunskap och rekommendationer bidra till att branschen på sikt kan hitta, anställa och behålla fler medarbetare?
Vilka yrkesgrupper inom scentekniken finns idag och vilka kan behövas i framtiden? Vad attraherar tekniker till scenkonstbranschen och vilka strategier och aktörer kan bidra till att förbättra kompetensförsörjningen?

Fackförbundet Scen & Film, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS har tagit initiativ till en förstudie om hur man kan lösa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Samtalet diskuterade vägar framåt för hur kompetensförsörjningen av tekniker kan stärkas.

Medverkande: Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst, Simon Norrthon, förbundsordförande, Fackförbundet Scen & Film och Anders Ådahl (C), ledamot i Utbildningsutskottet, Peter Ollén, ledamot i Utbildningsutskottet (M). Samtalet leds av Johannes Hylander, Founding Partner & Managing Partner, New Republic.

 

I ljuset av AI – hur påverkas konstnärlig frihet, kvalitet och kulturell mångfald?

De verktyg för generativ AI som idag används har många gånger tränats på konstnärliga och litterära verk och prestationer utan tillstånd från upphovspersoner och utövare. Hur ska vi förhålla oss till det och vilka konsekvenser får en ökad användning av AI för upphovsrätten och kulturens ekosystem?

Medverkande: Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet, Thorbjörn Öström, upphovsrättskonsult KLYS. Moderator är Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.


 

En kreativ AI – hur ser framtidens kultur- och mediearbetsmarknad ut?
Den snabba AI-utvecklingen håller just nu på att radikalt förändra förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare. Vissa yrken riskerar att försvinna, andra omformas och nya skapas. Vilka förändringar har redan skett och vilka ser vi framöver? Vad behövs från politiken för att möta utvecklingen?

Medverkande: Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film, Mårten Sandén, ordförande, KLYS, Emma Hanquist, illustratör,  Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna, Mats Berglund (MP), ordförande kulturutskottet, Camilla Mårtensen (L), ledamot arbetsmarknadsutskottet. Moderator är Petteri Flanagan Karttunen, presschef Journalistförbundet.