Scen & film Nr 2 -15

Hur viktig är scenkonstkritiken idag?

Behövs den professionella scenkonstkritiken när nätet svämmar över av tyckare som når fler än traditionella medier? Scen och film frågade scenkonstbranschen hur det nya podcast–blogg-twitter-landskapet påverkar dem.

Svensk teaterunion är mer än dess biennal

Nyligen avslöjades vilka föreställningar som tagits ut till årets Scenkonstbiennal. Bakom Sveriges största branschfest inom scenkonsten står Svensk Teaterunion. Men få som vet vad medlemsorganisationen egentligen sysslar med.

Hanne håller koll på ekonomi & konstnärlig idé

Producenter är hett efterfrågade inom scenkonstbranschen. De som utexamineras från Stockholms dramatiska högskola får genast jobb. Men spännvidden i yrkesrollen är stor. Teaterns storlek och traditioner avgör hur arbetet utformas. Scen & Film har träffat Hanne Wirde på Borås stadsteater.

Från skiss till kostym

Aldrig mer ensam! Så säger kostymskaparen Kersti Vitali Rudolfsson om sitt samarbete med tillskäraren Karin Höeg. I processen att gå från skiss till kostym är det en viktig aspekt att de är två personer.

Förtydligande

I Scen & film nr 1-15 publicerades ett reportage om Bollywood, om hur filmarbetare lever farligt på grund av bristande säkerhetsrutiner. Redaktionen vill tydliggöra att projektet är initierat av Teaterförbundet, finansierat med medel från LO/TCO biståndsnämnd, men drivs av internationella fackförbundet UNI-MEI.
Samt ett förtydligande kring artikeln ”Stärkt infrastruktur viktig för dansen” Rapporten som nämns skrevs under 2014 och var ett samarbete mellan Kulturrådet och Konstnärsnämnden på uppdrag av regeringen 2014. Beträffande långtidsstipendierna så är det Konstnärsnämnden och inte Kulturrådet som ansvarar för både budget och fördelning.