Scen & film Nr 3-15

Oro när norsk film flyttar utomlands!

Norsk film har haft en stark utveckling under de senaste tio åren. Men nu hotar utflyttningen av filmproduktion till andra länder att tömma branschen på kompetens.
Som motstrategi lobbar Norsk filmforbund för införandet av skattemässiga stimulansåtgärder och får stöd av tunga medaktörer.

Casting directors säger ifrån

Nu vill landets casting directors stärka sin ställning inom Teaterförbundet.
–Vår yrkesgrupp måste omfattas av kollektivavtal. Vi vill få erkännande för den konstnärliga funktion vi har och formellt betraktas som en A-funktion inom filmbranschen, säger Catrin Wideryd som tillsammans med andra castare beslutat sig för att tydliggöra yrkesgruppens identitet.

Hald punkterar myten om att skådespeleri inte går att tala om

Vilka utmaningar möter skådespelare som spelar för barn och unga? Hur förhåller vi oss till dem?
Frågorna ställer sig Niklas Hald som disputerat vid Universitetet i Nordland. Avhandlingen är en hyllning till skådespelarkonsten och samtidigt en sorgesång över en ganska ensam verklighet.

Polsk filmlag kan inspirera svensk filmpolitik

Intresset för inhemsk film och antalet biobesökare i Polen har bokstavligen exploderat. Anledningen är att landet har en filmlag.