Scen & film nr 7 -14

”Det ska vara på mina villkor”

Skådespelaren Evin Ahmad vill förändra teatern inifrån. Scen & Film har mött en avgångselev som tror på humorns kraft, konstens rebelliska potential och människans vilja att mötas.

Pia nollades av Försäkringskassan och fick ingen föräldrapeng

Pia Ekedahl Kress är kombinatör och har i över 20 år jobbat både som egenföretagare och som anställd. När hon blev gravid fick hon varken graviditets- eller föräldrapenning. Hon hamnade dessutom utanför försäkringssystemet. Genom Teaterförbundet fick hon rättslig hjälp.

De fick sina drömroller i Finland

Svenska musikalartister är efterfrågade i Finland.
Scen & film besöker Åbo svenska teater och träffar Anna-Maria Hallgarn och Alexander Lycke som i flera år pendlat till scenen i grannlandet.

Hur står det till med världens ”bästa” barnteater

Under 80- och 90-talet blomstrade barnteatern i Sverige. Men hur mår den idag? Frilansskribenten Pia Huss samtalar med Karin Helander, professor i teatervetenskap och tillika boss för Centrum för barnkulturforskning.

Koreografi efter minnets bilder

Koreografen Peter Svenzon gör tvärtom. Han låter rörliga bilder och ljud styra utformningen av en föreställning i lika hög grad som koreografin. Ljud och bild hänger intimt ihop med dramaturgin när danskompaniet Art of Spectra uppträder.
Nyligen hade ”Fragment” premiär på Dansmuseet i Stockholm.