Scen & Film och Netflix tecknar avtal om långfilmsproduktioner

Scen & Film och Netflix har tecknat ett avtal som gäller för filmer som skapats för Netflix i Sverige.

Scen & Film och Netflix har sedan tidigare ett avtal som gäller för serier som skapats för Netflix i Sverige. Parterna har nu ingått ett liknande rättighetsavtal som omfattar långfilmer som skapas för Netflix i Sverige. Rättighetsavtalet omfattar dels Netflix originalfilmer, dels filmer där Netflix enligt i rättighetsavtalet angivna ramar är huvudbeställare.

Avtalet innebär att rättighetshavare både får en inledande ersättning och en succéersättning som baseras på filmens framgång. När en viss nivå av antal genomförda visningar har skett utbetalas ett belopp som anges i rättighetsavtalet.

Det finns ingen gräns för hur många gånger den angivna nivån av antal genomförda visningar kan uppnås. De medverkande som har rätt till succéersättning kan därmed få ersättning flera gånger.

Rättighetsavtalet säkerställer dessutom att om en film inte når upp till den angivna nivån för genomförda visningar får rättighetshavarna ändå ersättning efter en viss angiven tid genom en pro rata-betalning.

Rättighetsavtalet säkerställer vidare att en andel av Netflix sekundära exploateringsintäkter – det vill säga om filmerna säljs vidare – fördelas till alla berättigade parter.

Även vissa filmer som redan har haft premiär på Netflix kommer att omfattas av rätten till succéersättning.

– Det är väldigt viktigt att artister och andra kreativa yrkesgrupper får en lämplig och proportionerlig ersättning för sina rättigheter och ytterligare bonus när produktioner som de medverkar i blir framgångsrika. Våra avtal med Netflix möjliggör allt detta och bidrar till att göra Sverige till en framgångsrik och hållbar marknad för produktioner, säger Christine Strindberg, förhandlingschef på Scen & Film.