Scen & Film välkomnar förändrad A-kassa

Regeringen har meddelat att en ny proposition om förändrad a-kassa kommer att läggas fram nästa år, där inkomst i stället för arbetad tid avgör om en person kan få a-kassa.

Det kommer också att bli lättare att få a-kassa för de som har många olika arbetsgivare. Dagens system är komplicerat och innebär ofta långa väntetider för att få ersättningar utbetalade. Förslaget bygger på utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” som presenterades för den förra regeringen i juni 2020.

– Det här kommer att få stor betydelse för Scen & Films medlemmar, där många har haft svårt att erhålla ersättning från a-kassan. Få av Scen & Films medlemmar har en traditionell tillsvidareanställning och dagens regler för a-kassa är dåligt anpassade för personer med oregelbundna inkomster och många arbetsgivare, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

– Enligt studier erhåller färre kulturskapare stöd från a-kassan i jämförelse med den övriga befolkningen. Kulturarbetsmarknaden präglas av olika former av tidsbegränsade anställningar, egenföretagare eller så kallade kombinatörer. Därför är det också viktigt att justeringarna som görs även kommer dessa grupper till del, säger Simon Norrthon.