Scen & Films remissvar till Stöd till audiovisuella verk

Fackförbundet Scen & Film har nu lämnat sitt remissvar över promemorian ”Stöd till audiovisuella verk”. Förbundet ser mycket positivt på att ett produktionsincitament för film- och tv-inspelningar i Sverige nu införts, men anser att det tillgängliga beloppet för produktionsincitamentet bör höjas till 300 miljoner kronor.

– Scen & Film har kämpat i många år för att även Sverige ska införa ett produktionsincitament för film och dramaproduktion. Det är glädjande att det nu blir verklighet och kommer utgöra ett viktigt tillskott för att säkra produktion i Sverige, Beloppet för incitamentet måste dock höjas betydligt för att på allvar bidra till regional utveckling, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film.

De begränsningar som presenteras i promemorian gällande förutsättningar för stöd bör också justeras för att öka träffsäkerheten.

– Budgetnivåerna som styr vem som kan söka stödet behöver sänkas, för att även mindre produktioner och dokumentärfilmer ska kunna ta del av stödet, säger Simon Norrthon.

Scen & Film menar också att en del av medlen som är avsatt för produktionsrabatter bör avsättas som stöd till Yrkesnämnden för Film och TV, för att säkra kompetensförsörjningen inom sektorn.

– För att incitamentet ska fungera effektivt måste vi möta behovet av fler utbildade film- och TV-arbetare, så den långsiktiga finansieringen av Yrkesnämnden för film & TV måste säkras, säger Simon Norrthon.