Scen & Films stipendier till artister och filmare

Fackförbundet Scen & Film delar i dag ut en rad stipendier till artister, filmare och andra verksamma inom scen och film.

Foto: Magdalena Boman

Stipendiefonderna utgörs av medel som tidigare medlemmar har donerat till fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) för att fördelas som stipendier till kommande generationer.

– Jag är oerhört stolt att kunna dela ut stipendier till våra nuvarande medlemmar från förbundets tidigare medlemmar. Det är fantastiskt att dessa framstående personer har donerat medel till sitt fackförbund för att stötta sina kollegor och uppmärksamma deras konstnärskap. Årets stipendiater utgör en lysande lista av konstnärer, utövare och verksamma inom scen och film, säger Simon Norrthon, ordförande i stipendiekommittén och i fackförbundet Scen & Film.

Följande stipendier delas ut på Södra Teatern i Stockholm.

Edvin Adolphsons Studiefond – Thérèse Brunnander
Edvin Adolphsons Studiefond – Göran Martling
Fritiof Billquists teaterstipendium – Erik Holmström
Fritiof Billquists teaterstipendium – Linn Mildehav
Carl Billquist musikalartiststipendium – Camilo Ge Bresky

Gösta Ekmans minnesfond – Staffan Göthe
Märta Ekströms stipendiefond – Sandra Medina
Daniel Engdahls stipendiefond – Amanda Jansson
Daniel Engdahls stipendiefond – Alexander Karim
Karl Gerhards hedersfond – Michael Segerström
Karl Gerhards hedersfond – Babben Larsson

Fred Gunnarssons stipendiefond  -Gunnar Eklund
Fred Gunnarssons stipendiefond  – Tove Wiréen
Inez och Sten Hermelins stipendiefond  – Carla Sehn
Vilhelm Mobergs stipendiefond – Kardo Mirza
Vilhelm Mobergs stipendiefond – Carl Harlén

Ise Morssings stipendiefond – Ellen Nyman
Gunnar Sjöbergs teaterstipendiefond – Nisti Sterk
Anders de Wahls jubileumsfond – Ia Langhammer
Mago 45 – Matilda Hyttsten
Margit Rosengrens stipendiefond – Richard Hamrin

Monica Zacharias minnesfond – Annika Öhlund
Björn Öbergs stipendiefond – Cicely Irvine
Teknikeravdelningens eget stipendium – Johanna Wahlström
Zachefonden – Olle Jernberg
Mireille Bergenströms stipendium – Jeanette Snögren

Under kvällen delades även Smalbensstipendiet ut till Sonia Sagan, Nisrin Himidi och Caroline Seung-Hwa Ljuus.