Scenkonstallianserna enda ljuspunkten

Teaterförbundet välkomnar att den nya regeringen vill tillföra 20 miljoner kronor till Teater-, Dans- och Musikallianserna. Men det är också den enda ljuspunkten i budgeten för scen- och filmområdet.

Anslagen till scenkonstens institutioner och till den fria scenkonsten står stilla och de satsningar man vill göra framöver inom scenkonstens område ska finansieras av de anställdas pensionspengar.

På filmens område hänvisas till de avtal som finns för finansiering av svensk film. Ett avtal som enligt Teaterförbundet har spelat ut sin roll. Här krävs en helt ny filmpolitik med ett tydligt konstnärligt fokus och där alla som tjänar pengar på film är med och betalar.

– Svensk scen- och filmkonst står stark och är konstnärligt högstående. Men den är samtidigt i stort behov av en aktiv kulturpolitik. Nu när budgeten är lagd förväntar vi oss en respektfull dialog om en framåtsyftande politik för scen och film med Alice Bah Kuhnke och hennes medarbetare, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

En mer utförlig kommentar till scenkonstpensionerna finns i ett t gemensamtuttalande från Teaterförbundet och Symf.