Scenkonstallianserna får nytt krisstöd

Regeringen har nu beslutat om hur krisstödet om 750 miljoner till kulturområdet ska fördelas.

Den större delen av stödet ska fördelas från Kulturrådet, Svenska Filminstitutet och Konstnärsnämnden, men även Scenkonstallianserna och Centrumbildningarna med flera, har fått ett mindre stöd.

Scen & Film har under pandemin understrukit vikten av att ge ett extra stöd till scenkonstallianserna, senast i ett gemensamt uttalande till Kulturdepartementet i början av juni, undertecknat av Svensk Scenkonst och Scen & Film.

– Det är glädjande att regeringen ger ett extra stöd till allianserna. De har en nära kontakt med branschens frilansare och en viktig roll när det gäller att trygga scenkonstens behov av kompetensförsörjning efter pandemin. Därför hade det varit önskvärt att stödet till allianserna hade utgjort en större andel, säger Simon Norrthon, förbundsordförande, Scen & Film.

– Scenkonstallianserna kan bland annat utgöra ett stöd för nyexaminerade scenkonstnärer, som haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden under pandemin. De har även goda strukturer för att genomföra breda kompetensutvecklingsinsatser för frilansare inom scenkonst och just nu är behovet stort, säger Simon Norrthon.