Scenkonstens pensioner: Välkommet ställningstagande från Svensk Scenkonst

Regeringens dubbla budskap i pensionsfrågan blockerar möjligheterna till seriösa förhandlingar om ett nytt pensions- och omställningsavtal för teater-, dans- och musikinstitutionerna.

– Kulturministern säger att det är branschens sak att hantera pensionsfrågan. Samtidigt har regeringen lagt fast detaljerade ekonomiska ramar för hur en överenskommelse ska kunna se ut. Detta är en form av politisk styrning som saknar motstycke på andra områden, säger Bo Olsson, ordförande för Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Teaterförbundet och Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) välkomnar därför Svensk Scenkonsts tydliga besked om att de ramar som regeringen gett parterna för förhandlingarna är otillräckliga för att ett kollektivavtal ska kunna träffas inom den tidsram regeringen satt, den 1 januari 2015.

Bägge förbunden arbetar för en ordning som är anpassad till scenkonstens arbetsmarknad, stöder karriärväxling, ger större flexibilitet och säkrar en hög konstnärlig kvalitet. Men för att nå dit krävas en nystart i frågan och att tidpunkten för att införa ett nytt system skjuts fram.

Regeringen vill använda stora delar av de pensionsavsättningar som idag görs för bland annat dansare, musiker, skådespelare och sångare för att finansiera så kallade ”kvalitetsstärkande insatser” inom scenkonsten.

– Det finns många hål att fylla igen på scenkonstens område. Men det är både märkligt och stötande att finansiera dessa på bekostnad av de yrkesverksammas anställningsvillkor, säger Gunnar Lundberg, vice ordförande i Teaterförbundet.