Vems blick? Vems berättelse?

Nu kan du se kunskapsmötet Vems blick? Vems berättelse? som hölls den 8 mars. Mötet fokuserade på hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation av personer som rasifieras.

Vems blick? Vems berättelse?

Mötet arrangerades av Film&TV-Producenterna, SF Studios, Svenska Filminstitutet och Fackförbundet Scen & Film, i dialog och samarbete med Anna Sise, Sara Zommorodi, Eva Röse, Mina Azarian, Sofia Helin och Sofia Ledarp från #skådespelerskorsomrasifieras och #tystnadtagning.

Eventet producerades av Ceylan Holago och Parisa Kohnechian från CMDS. Årets träff var en del av ett längre samarbete mellan arrangörerna som syftar till att upprätthålla den dialog och det förändringsarbete som #tystnadtagning-uppropet initierade 2017.

Hur en inkluderande kultur skapas på våra arbetsplatser och i samhället belystes genom samtal med Majsa Allelin, doktor och lektor vid Södertörns högskola, Hanna Wallensteen, leg. psykolog, Anna Adeniji, konsult och utbildare och Barakat Ghebrehawariat, föreläsare och rådgivare i frågor om mångfald, inkludering och kommunikation.

Hawa Sanneh berättade om hur den nylanserade plattformen People of Film verkar för att öka representationen bakom kameran.
Seher Yilmaz, SVT, Mahmoud Osman, NENT Group och Christian Christensen, professor i journalistik hade en dialog om hur mediebolagen arbetar för ökad representation i rekryteringar och produktioner.

Dagen avslutades med ett samtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om hur hon ser på strukturell rasism, representation och mångfalden i svensk film och tv.

Sändningen modererades av Ceylan Holago och journalisten Bilan Osman.