Se över dina avtal

Som medlem kan du skicka in ditt avtal till medlemsrådgivningen för granskning. Nedan presenterar Förhandlingsavdelningen tre viktiga faktorer att tänka på just nu.

Kom ihåg att skicka in ditt avtal för granskning!

Viaplay Studios Sweden har gått ur Medieföretagen. Därför är det extra viktigt att du skickar in ditt avtal för granskning.
(I nyhetsbrevet 2023-11-01 stod det Viaplay Group, vilket är felaktigt.)

Se upp för oskäliga skrivningar i avtalen

I svåra ekonomiska tider är det viktigt att du ”ser om ditt hus”, och att du har koll på villkoren i dina anställnings- och uppdragsavtal.

Scen & Film har under den senaste tiden sett orimliga skrivningar i avtalen vad gäller till exempel uppsägningar. Skrivningar som varken är förenliga med gällande kollektivavtal eller som ska accepteras, oavsett om du går på lön eller fakturerar från eget bolag. Det är därför extra viktigt att du skickar in dina avtal till medlemsrådgivningen för granskning.

Viktigt att veta vad som är gage och vad som är royalty

För dig som har rätt till royalty är det viktigt att veta vad som är arbetsersättning (gage) och vad som är royalty.

Scen & Film vill uppmana våra medlemmar att vara extra uppmärksamma i produktioner som görs för SVT då royalty inte betalas ut genom Upphovsrätt Scen & Film (undantaget serier med en budget över 18 miljoner kronor), utan betalas direkt i samband med arbetsersättningen.

I vissa avtal bakas gage och royalty ihop vilket gör det svårt att veta hur stor gaget är. Om det är så i ditt avtal behöver du påpeka det för din arbetsgivare. Royaltyn, det vill säga ersättningen för licensperiod eller annat nyttjande, ska framgå separat från gaget så att det går att kontrollera att ersättningen är beräknad enligt kollektivavtalet med SVT.

Medlemsrådgivningen kan också assistera dig om du har frågor som rör till exempel a-kassa, försäkringar eller pension. Vi står alltid redo att hjälpa dig – tveka inte att höra av dig!

Kontakta medlemsrådgivningen här.