Senaste nytt om avtalsrörelsen

Vi har ställt tre snabba frågor till Christine Strindberg, förhandlingschef på Scen & Film.

Vad har hänt hittills?
Vi har växlat yrkanden inom de flesta avtalsområden och påbörjat förhandlingarna med motparterna.

Hur går förhandlingarna till?
Under förhandlingarna går vi igenom våra yrkanden och redogör för vad vi vill och varför. Vi argumenterar för vår sak och försöker få vår motpart att dela vår bild. Motparten beskriver på samma sätt vad de vill. Vi försöker identifiera var vi har gemensamma intressen och var vi står långt ifrån varandra.

Vilka frågor är aktuella i förhandlingarna?
Det finns många frågor att diskutera, men en viktig utgångspunkt är det så kallade märket, som förhandlas fram av den konkurrensutsatta industrins parter. Det sattes i fredags och innehåller flera delar såsom löneökningar, lägsta löner och pensioner. Avtalsperioden är två år.