Simon Norrthon ny förbundsordförande

Under Teaterförbundet för scen och films riksstämma i juni valdes Simon Norrthon till ny förbundsordförande.

Hur känns det?

Jätteroligt! Som jag sa på Riksstämman så är jag både hedrad och ödmjuk inför uppdraget, med jag är också väldigt peppad på att komma igång. Vi har många både korta och långa frågor att ta tag i samtidigt som vi har ett ytterst osäkert riksdagsval framför oss. Hur det än går gäller det att inte tappa fart utan att fortsätta ligga på.

Vad ser du mest fram emot som ordförande för Teaterförbundet för scen och film?

Det är som att fråga en nybliven förälder vad hen ser mest fram emot med föräldraskapet! Jag förväntar mig nog såväl hårt arbete och tuffa konflikter som många roliga möten och möjligheter för våra medlemmar. Just nu ser jag fram emot Almedalsveckan där jag hoppas på att knyta många kontakter och få ta del av intressanta seminarium.

Vilka är de viktigaste fackliga frågorna de kommande åren?

Arbetsmiljö ligger fortsatt högt på dagordningen. Höstens #metoo upprop var historiskt viktiga initiativ som gav oss en chans att på allvar komma åt missförhållanden och strukturella orättvisor som institutionaliserats och som måste vädras ut. Ingen ska behöva vara rädd på jobbet. Alla – oavsett kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, klass, funktionsvariation eller ålder – ska ha samma rätt att skapa, verka och påverka utan att förminskas eller trakasseras av sina arbetskamrater eller chefer. Det yttersta ansvaret ligger på arbetsgivarna men Teaterförbundet för Scen och film kommer fortsätta att ligga på så att våra medlemmar vet vart de ska vända sig när något händer. Framförallt ska vi verka för en arbetsmiljö där det inte händer.

I samarbete med de andra förbunden inom TCO verkar vi för att trygghetssystemen och socialförsäkringarna anpassas för våra medlemmar som i huvudsak är frilansare och många av oss är också företagare och kombinatörer. Alla utredningar slår fast att konstnärerna har högre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt, att vi halkat efter rejält i löneutvecklingen och att vi nyttjar trygghetssystemen i lägre grad än andra. Samtidigt har vi svårt att beräkna SGI, att få en vettig pension eller ett banklån. Detta är orättvisor som måste utjämnas.

Rekryteringen av nya medlemmar är fortsatt viktig för förbundet. Inte minst för filmsidan som präglas av snabba beslut, rörliga arbetsplatser och korta anställningar eller uppdrag. För att förbundet på bästa sätt ska kunna arbeta för justa anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö behöver fler filmarbetare bli medlemmar.

Digitaliseringen har inneburit enorma förändringar för film och tv. Tekniken har lett till ökad tillgänglighet för filmskapare och en ökad spridning, samtidigt som det har blivit svårare för utövare och upphovsmän att få betalt för sitt arbete. Fria filmare utmanas idag av globala aktörer som äger hela kedjan från produktion via distribution till plattform och de delar inte med sig frivilligt. Teaterförbundet för scen och film kommer fortsatt bevaka medlemmarnas rättigheter och intäkter, både nationellt och internationellt, men vi bedriver också påverkansarbete för att Sverige ska ha en filmpolitik som ser filmen som en del av konstnärspolitiken och att de finansieringsformer som finns respekteras och förstås av filmskaparna.

Foto: Maryam Barari