Teaterförbundets nya styrelse

9-11 juni höll Teaterförbundet för scen och film riksstämma ute på Djurönäset i Stockholm, då en ny förbundsstyrelse valdes. Till ny ordförande valdes skådespelaren Simon Norrthon. Till vice ordförande valdes Christina Olofson,  filmregissör och producent.

Under dagarna beslutades även vilken inriktning och fokus förbundet ska ha under de kommande fyra åren. Stämman gjorde även ett uttalande: Dags för en satsning på scenkonst och film!

Foto: Maryam Barari (På bilden saknas Måns Clausen, Martyna Lisowska, Niclas Peyron och Pontus Plaenge)

Simon Norrthon efterträder Anna Carlson, som avtackades efter tolv år som ordförande.

Övriga ledamöter i Teaterförbundets nya styrelse är:
Mary-Anne Buyondo, skräddare
Måns Clausen, skådespelare
Tove Dahlberg, operasångare
Robert Forsman, säkerhetschef
Andrzej Glosniak, dansare
Therese Hörnqvist, scenkonstproducent
Minna Krook, koreograf/dansare
Zofi Lagerman, scenograf/kostymdesigner
Martyna Lisowska, musikalartist
Aleksa Lundberg, skådespelare/dramatiker
Thomas Nording, teknisk produktionssamordnare
Christina Olofson, filmregissör/producent (vice ordförande)
Niclas Peyron, production manager/regiassistent
Pontus Plaenge, skådespelare/regissör

Riksstämman tog också beslut om en ny stadga, som bland annat innebär att valberedningen kommer att utses av förbundsmötet i stället för riksstämman. Vidare beslöt stämman att regionrådens uppdrag successivt ska avvecklas och arbetet ska omhändertas av en ny regional kulturpolitisk arbetsgrupp.

Framöver kommer även de större fackklubbarna att kunna utse ombud till riksstämma och förbundsmöte.

Riksstämman beslutade också att förbundet även fortsättningsvis ska ha en normkreativ arbetsgrupp, samt fortsatt fokusera på arbetsmiljö och arbetet mot trakasserier. Upphovsrätten är också en viktig fråga för förbundet och en översyn inom detta område. Rekrytering ska prioriteras under stämmoperioden och en översyn av medlemsavgifterna ska genomföras.

En fråga som ska beslutas på förbundsmötet 2020 är frågan om förbundets namn. Riksstämman uppdrog åt förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation som ska genomlysa frågan.

Under riksstämman talade TCO:s ordförande Eva Nordmark, Carin Khakee, sekreterare i kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten, Per Wirtén, journalist och författare samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett protokoll från mötet färdigställs under sommaren.