Simon Norrthon vald till vice ordförande för FIA

Under fredagen valdes Scen & Films ordförande Simon Norrthon till vice ordförande i FIA, den globala organisationen för artister, som hållit kongress i veckan.

Till ordförande valdes Gabrielle Carteris, ordförande i det amerikanska förbundet SAG-AFTRA.
Organisationen väljer vice ordföranden från sex länder, och utöver Sverige så valdes Denys Fouqueray, Frankrike; Alicia Dogliotti, Uruguay; Paul Fleming, UK; Marie Kelly,Kanada och Vladimir Kamen, Ryssland.

– Det är en stor ära att få representera FIA, vår globala organisation för artister. Det globala fackliga arbetet är mycket betydelsefullt, då vi samarbetar om en rad frågor som rör till exempel arbetsmiljö och upphovsrätt. Stora frågor just nu handlar om bättre förutsättningar för alla med enskild firma och ökad jämlikhet och inkludering utifrån etnicitet och HBTQi- perspektiv . Vi lär av varandra – och stärker den fackliga positionen såväl nationellt som globalt, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film, och nyvald vice ordförande i FIA.

FIA, The International Federation of Actors, bildades 1952 och är en global union med 90 medlemsorganisationer från olika delar av världen, där Fackförbundet Scen & Film är en av medlemmarna. FIA har som främsta uppgift att vara en stark internationell röst för yrkesverksamma skådespelares, dansares, sångares, cirkus- och varietéartisters intressen i film, television, radio, digitala medier och på scenen.