Skatteavdrag för din fackföreningsavgift

I årets deklaration får du göra avdrag för fackföreningsavgifter som du har betalat under andra halvåret 2018.

Lagstiftningen om skattereduktion för fackföreningsavgifter innebär 25 procent skatteavdrag om den sammanlagda medlemsavgiften under året varit minst 400 kronor. Eftersom beslutet trädde i kraft den 1 juli 2018 omfattas endast avgifter som är inbetalda juli till december.

Du behöver inte göra någonting för att få skatteavdraget, Teaterförbundet skickar automatiskt kontrolluppgift till Skatteverket.