Skrivelse om kompetensförsörjning

I början av juni skickade Scen & Film och Svensk Scenkonst en gemensam skrivelse till kulturminister Amanda Lind. Skrivelsen innehåller en rad förslag om vilka insatser som behövs för att säkra scenkonstens kompetensförsörjning.

Inledning
Regeringen har nyligen aviserat en planering för av samhällets successiva öppnande och vi ser äntligen fram emot att scenerna åter kan ta emot publik i salongerna och på andra spelplatser. Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film välkomnar dessa besked men ser att pandemins skadeverkningar kan ge långsiktiga effekter som måste mötas med särskilda och riktade insatser.

Det är nu mer än ett år sedan restriktionerna mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i praktiken tvingade scenkonstbranschen till kraftiga inskränkningar i verksamheterna.
Situationen har bidragit till att yrkesverksamma med spetskompetens har sökt försörjning i andra branscher. Studenter och nyutexaminerade har haft begränsade möjligheter att utveckla sina nya färdigheter och riskerar att aldrig komma in på arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund kan fler statliga åtgärder krävas för att undvika en kostsam och bestående kompetensbrist inom scenkonsten samt att stimulera till en snabb och kraftfull återstart.

Här kan du läsa hela skrivelsen.