Skrivelse till Stockholm stad

Förstärk stödet till det fria kulturlivet och samverka med branschen!

Ska kulturlivet i Stockholm kunna överleva även i framtiden måste Stockholm stads politiker agera mer kraftfullt. Ska kultursektorn räddas måste det till mer resurser och fler kreativa lösningar.

Många av förbundets medlemmar befinner sig i en akut situation. Att enbart omfördela befintliga kulturstöd kommer att få förödande konsekvenser för Stockholm kulturliv på lång sikt. En krisfond kräver nya pengar.

Teaterförbundet för scen och film skickade idag en skrivelse till Stockholm stad, med en uppmaning om att Stockholm stads politiker bör anslå större resurser och samverka med kulturorganisationer för att ta fram så bra beslut som möjligt.

Läs skrivelsen här intill.